Fall Semester 2017

Fall Semester 2017 dates: September 11 - December 15, 2017

Housing Dates: September 6 - December 18, 2017
Orientation Week: September 11 - September 17, 2017
Classes start on September 18, 2017
Last day of classes and exams: December 15, 2017


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague